Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0051-C0001
Номер на проект: BH/QMS/015/14.01.2008
Наименование: "Въвеждане на СУК 9001:2000 и получаване на СЕ сертификат за одобрен тип"
Бенефициент: „Микросистеми” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентноспособността на фирма “Микросистеми” като малко предприятие от производствения сектор, шифър 3320 по НКИД чрез консултантски услуги и инвестиционна подкрепа.
Дейности: Консултации по въвеждане на СУК по стандарта БДС EN ISO 9001:2000 Консултации по въвеждане на СУК по стандарта БДС EN ISO 9001:2000
Сертифициране по стандарта БДС EN ISO 9001:2000 Сертифициране по стандарта БДС EN ISO 9001:2000
Подготовка на процедура по получаване на EC сертификат Подготовка на процедура по получаване на EC сертификат
Изпитване на гама кранови везни TITAN и получаване на CE сертификат за одобрен тип Изпитване на гама кранови везни TITAN и получаване на CE сертификат за одобрен тип
Провеждане на финален одит за изпълнението на проекта Провеждане на финален одит за изпълнението на проекта
Информационни дейности Информационни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бюро веритас Варна" ЕООД
Параметър
„ТКМ 2000”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 200 BGN
Общ бюджет: 6 162 BGN
БФП: 3 081 BGN
Общо изплатени средства: 3 081 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 081 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 081 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 619 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 462 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
462 BGN
Финансиране от бенефициента 14 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз