Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0027-C0001
Номер на проект: BH/QMS/034/15.01.2008
Наименование: "Въвеждане на международно признат стандарт БДС EN 1300 за производство на електронни брави с висока степен на сигурност и защита"
Бенефициент: "МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: да разширява пазарните си позиции на българския и международен пазар чрез предлагането на конкурентни иновативни и с висока степен на сигурност продукти и реализира производствен процес, отговарящ на международните стандарти за управление на качеството
Дейности: Подбор на подизпълнители Подбор на подизпълнители
Извършване на оценки за съответствие Извършване на оценки за съответствие
Управление на проекта Управление на проекта
Разпространяване на информация за проекта Разпространяване на информация за проекта
Подготовка за закупуване и инсталиране на стендове
Закупуване и инсталиране на стендове Закупуване и инсталиране на стендове
Сертифициране на продукта Сертифициране и изпитване
Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 675 BGN
Общ бюджет: 55 134 BGN
БФП: 27 567 BGN
Общо изплатени средства: 27 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 567 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 432 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 432 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 135 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 135 BGN
Финансиране от бенефициента 31 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз