Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0094-C0001
Номер на проект: СО/QMS/135/15.01.2008
Наименование: "Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001-2000 в " Мултипринт" ООД"
Бенефициент: "Мултипринт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на фирма «Мултипринт» ООД на българския пазар чрез систематизиране и подобряване на цялостната организация на работа в предприятието.
Дейности: Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Събиране на подходящи оферти за извършване на консултантски услуги/сертификация
Разработване и внедряване на система за управление на качеството (СУК)
Сертификация по стандарта ISO 9001:2000
Извършване на одит по проекта
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 320 BGN
Общ бюджет: 33 450 BGN
БФП: 16 725 BGN
Общо изплатени средства: 16 725 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 725 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 725 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 216 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 509 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 509 BGN
Финансиране от бенефициента 17 320 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз