Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0137-C0001
Номер на проект: СО/QMS/086/15.01.2008
Наименование: "Внедряване на ISO 9001:2000 и повишаване конкурентноспособността на Метал - М - София ООД"
Бенефициент: "Метал - М - София" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: предприятието да усвои и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентноспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и възможностите си за разрастване и експорт.
Дейности: I. Предварителни дейности
II. Консултации по ISO 9001:2000 1) Разработване на СУК 2) Внедряване 3) Верификация
III. Сертификация по ISO 9001:2000
IV. Инвестиции
V. Отчитане и информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 375 BGN
Общ бюджет: 137 440 BGN
БФП: 67 346 BGN
Общо изплатени средства: 67 346 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 67 346 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 346 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 57 244 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 102 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 102 BGN
Финансиране от бенефициента 70 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз