Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0064-C0001
Номер на проект: СТ/QMS/013/15.01.2008
Наименование: "Присвояване на СЕ маркировка на три системи за металообработка на Кимекс ООД"
Бенефициент: "Кимекс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: съответствие с международните изисквания и стандарти на произвежданите от нея програмируеми системи и системи с координатно рязане, чрез което да повиши своята конкурентноспособност, да гарантира качеството на своята продукция и да увеличи възможностите си за запазване и разширяване на позициите на международните пазари
Дейности: Предварителни дейности. Предварителните дейности са необходими с цел успешното реализиране на проекта.
Съставяне на екип по проекта В рамките на тази дейност ще бъдат определени детайлно задълженията, отговорностите и крайните срокове за изпълнение.
Разработване на тръжната документация по проекта. в рамките на предварителните дейности ще бъдат разработени тръжни досиета във връзка с избора на подизпълнители за консултантските и сертификационни услуги и доставчика на контролно-измервателното оборудване.
Консултантски услуги. В рамките на тази дейност ще бъде избран подизпълнител – консултантска фирма, съгласно проведена тръжна процедура с три оферти.
Сертификационни услуги. Сертификацията ще бъде извършена от упълномощен сертифициращ орган с Европейска акредитация. Сертифициращата фирма ще бъде избрана след провеждането на търг.
Инвестиции в закупуване на контролно-измервателно оборудване. Провеждане на тръжна процедура за закупуване на контролно-измервателно оборудване.
Информационни дейности Ще бъдат изработени информационно табло, табелки.
Отчитане. След приключването на проекта ще бъде извършен одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 798 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 27 892 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз