Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0061-C0001
Номер на проект: СО/QMS/133/15.01.2008
Наименование: "Покриване на международно признати стандарти-ISO 9001:2000 от фирма "Липо Харт" ООД"
Бенефициент: "Липо Харт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: "Покриване на международно признати стандарти-ISO 9001:2008 от фирма "Липо Харт" ООД"
Дейности: Подготвителни дейности 1. Сформиране на изпълнителски екип 2. Проучване на доставчици на консултантски и сертификационни услуги 3. Отправяне на запитване 4. Събиране на оферти 5. Оценка на офертите 6. Избор на икономически най-изгодните оферти за конс. услуги и за сертификация 7. Сключване на договори за внедряване на ISO 9001:2000
Консултантски дейности 1.Провеждане на встъпителна среща и оперативно планиране 2. Анализ на състоянието и встъпително обучение 3.Разработване на система за управление на качеството на организацията. 4.Внедряване на Система за управление на качеството 5.Измерване, анализ и корекции на внедрената система за управление на качеството 6. Подготовка за сертифициране на системата за управление на системата за управлениена качеството в организацията в съответствие със стандартите.
Сертификационни дейности 1. Сертификация на внедрената система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001-2000 2. Издаване на сертификат
Заключителни дейности 1.Популяризиране на проекта – визуализация (стикери, табелки с надпис: името на проекта, грантовата схема и донорските институции и др.), прес релийз в местната преса. 2. Водене на отчетност по проекта от екипа. 3. Оформяне на финалната техническа и финансова отчетност на проекта. 4. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 600 BGN
Общ бюджет: 20 340 BGN
БФП: 10 170 BGN
Общо изплатени средства: 10 170 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 170 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 170 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 645 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 645 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 526 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 526 BGN
Финансиране от бенефициента 10 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз