Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0044-C0001
Номер на проект: СО/QMS/079/15.01.2008
Наименование: "Подобряване на конкурентноспособността на фирма Уолтопия ООД чрез въвеждане на международно признати станадарти за управление на качеството и околната среда"
Бенефициент: "Уолтопия" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Летница
Описание
Описание на проекта: повишаване на конкурентноспособността на предприятието на международните пазари, затвърждаване на пазарните му позиции в ЕС и завоюването на нови пазари при спазване на изискванията за опазване на околната среда
Дейности: Процедура за избор на консултантска/и фирма/и за подготовка на предприятието за въвеждане на Системи за управление чрез избор на подходящата оферта
Одит на състоянието и изготвяне на анализ от консултанската/те организация/и относно готовността на фирмата за въвеждане на системите за управление
Подготовка за въвеждане на системи за управление съгласно Стандарт ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004
Процедура за избор на фирма доставчик на компютърна техника и необходим софтуер за работа със Системи за управление
Процедура за избор на сертифицираща фирма чрез избор на подходящата оферта
Сертификация според система за управление на качеството, отговаряща на изискванията Стандарт ISO 9001:2000 и система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията Стандарт ISO 14001:2004
Доставка на настолна компютърна конфигурация за специализиран софтуер - специализирано компютърно приложение
информационни дейности - визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЮФ – Рейнланд България
АЛФА КУОЛИТИ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 100 BGN
Общ бюджет: 14 881 BGN
БФП: 7 440 BGN
Общо изплатени средства: 7 440 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 440 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 440 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 324 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 324 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 116 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 116 BGN
Финансиране от бенефициента 21 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз