Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0024-C0001
Номер на проект: СО/QMS/036/14.01.2008
Наименование: "Осигуряване сигурността на данни при предоставяне консултации и внедряване на софтуерни решения за изграждане телекомуникационни мрежи, чрез внедряване на СУИС"
Бенефициент: "АСИ КЪМПАНИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на „Аси Къмпани” ООД чрез качествено подобряване управлението на бизнес процесите и контрола на информационните ресурси и активи, като съвременно изискване на европейския и световен пазар за постигане на адекватна информационна сигурност.
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУИС
Сертификация на СУИС
Финално отчитане
Извършване на одит по пректа
информационни дейности - информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 347 BGN
Общ бюджет: 80 300 BGN
БФП: 39 347 BGN
Общо изплатени средства: 39 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 347 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 445 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 902 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 902 BGN
Финансиране от бенефициента 40 953 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз