Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0009-C0001
Номер на проект: СО/QMS/046/14.01.2008
Наименование: "Разработване на система за управление на информационната сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001"
Бенефициент: Мултипроцесорни системи ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да допринесе за повишаване на конкурентноспособността на фирмата и за по-пълно задоволяване на изискванията на клиентите на фирмата посредством подобряване на системата за управление на процесите в нея
Дейности: Внедряване на СУИС съгласно ISO 27001
Доставяне и инсталиране на оборудване
Сформиране на екип по СУИС
Сертифициране съгласно ISO 27001
Визуализация
Отчитане на резултатите
Избор на одитор
Участие във външен курс за водещ одитор по ISO 27001
Участие във външен курс за вътрешен одитор по ISO 27001
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 430 BGN
Общ бюджет: 159 933 BGN
БФП: 79 967 BGN
Общо изплатени средства: 79 967 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 79 967 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 967 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 67 972 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 972 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 995 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 995 BGN
Финансиране от бенефициента 96 430 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз