Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0289-C0001
Номер на проект: СО/QMS/105/15.01.2008
Наименование: "Създаване на условия за подобрен контрол и модернизация в „ЕЛНЕТ БЪЛГАРИЯ” АД"
Бенефициент: "ЕЛНЕТ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: въвеждане на Система за управление на околната среда (СУОС) съгласно изискванията на международен стандарт ISO 14001:2004
Дейности: Проектен старт Проектен старт
Доставка на оборудване Преносим уред за измерване на рН, електропроводимост и разтворен кислород Преносим уред за определяне на остатъчен хлор Спектрофотометър с набор кювети и тестове Термостат Комбинирани уреди за измерване на рН Апарат Келдал с шест гнезда Камина лабораторна с вградена вентилация Везни аналитична електронна с вътрешна калибровка Сушилня лабораторна с регулируем контролер Пещ муфелна Апарат Парнас-Вагнер Апарат Сокслет-екстрактор комплект Контролер за пипети Фол и Мор Бюрета автоматична комплект Ексикатор с кран и плоча
Разработване и внедряване на СУОС Разработване и внедряване на СУОС
Сертификация на СУОС Сертификация на СУОС
Одит на проекта Одит на проекта
Информационна табела Информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 441 BGN
Общ бюджет: 27 700 BGN
БФП: 13 573 BGN
Общо изплатени средства: 13 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 573 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 537 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 537 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 036 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 036 BGN
Финансиране от бенефициента 91 011 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз