Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0042-C0001
Номер на проект: TA-2010-FESOS-41
Наименование: "Осигуряване на средства за дирекция ФЕСОС в МОСВ за командировки при извършване на проверки на място по ОПОС 2007-2013"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.02.2010
Начална дата: 01.02.2010
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване изпълнението на ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 184 BGN
Общ бюджет: 239 678 BGN
БФП: 239 678 BGN
Общо изплатени средства: 239 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 239 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 913 BGN
2013 68 189 BGN
2014 20 165 BGN
2015 14 411 BGN
239 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 376 BGN
2013 57 961 BGN
2014 17 141 BGN
2015 12 249 BGN
203 726 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 537 BGN
2013 10 228 BGN
2014 3 025 BGN
2015 2 162 BGN
35 952 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз