Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0340-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-02005
Наименование: "Инвестиция човешки капитал - бъдещето на европейския бизнес"
Бенефициент: "Бургасцвет - 90 - Танев" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 17.12.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и преквалификацията на заетите във фирмата лица, увеличаващи производителността на труда и конкурентноспособността й.
Дейности: Д1-Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта.
Д2-Формиране на обучителните групи
Д3-Модулно обучение на заетите лица по професията "Озеленител"
Д4-Провеждане на изпит и издаване на удостоверения за професионална квалификация
Д5-Информационна кампания
Д6-Вътрешен мониторинг и оценка на проекта.
Д7-Отчитане на проекта пред ДО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 427 BGN
Общ бюджет: 21 648 BGN
БФП: 15 154 BGN
Общо изплатени средства: 15 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 085 BGN
2011 12 067 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 623 BGN
2011 10 257 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 879 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 463 BGN
2011 1 810 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 273 BGN
Финансиране от бенефициента 6 612 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз