Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0192-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/017/15.01.2008
Наименование: "ВИП СОФТУЕР" - Стандартизирана и конкурентноспособна ИТ фирма
Бенефициент: "Вип Софтуер" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: повишаване на конкурентноспособността и постигане на по-голям пазарен дял, чрез въвеждане на системи за управление на качеството ISO 9001:2000 и международно признат стандарт IT Mark (basic).
Дейности: Начална подготовка. Сформиране на екип, определяне на задължения; разписване на график; Откриване на проекта, информационни дейности, визуална идентификация; Събеседване и подбор на кадри.
Избор на консултантски организации. Набиране на оферти за подизпълнители на консултантски услуги за подготовка за СУK и IT Mark; Избор на консултантски организации; Набиране на оферти от фирми, извършващи сертификация по СУK и IT Mark.
Подготвителни процеси за сертификация. Първоначални одити с консултантските фирми. Подготовка на подробна техническа специфика¬ция на необходимото оборудване. Набиране на оферти за оборудване и специализиран софтуер, оценяване на офертите. Доставка на оборудването и внедряване на специализирания софтуер.IT Mark - обучение на вътрешния проектен екип. Консултантски услуги – обучение и разработване на документите от СУК. Консултантски услуги за IT Mark. Консултантски услуги – завършващи одити СУК. Консултантски услуги – завършващи одити, Подготовка сертификация IT Mark Междинни вътрешни одити - отстраняване на евентуални забележки
Избор на сертифицираща организация Избор на сертифициращи организации.
Сертификация. Сертификация СУК и IT Mark.
Придружаващи и завършващи дейности по проекта. Отчитане на проекта, информационни дейности, срещи, публикации. Счетоводен одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 500 BGN
Общ бюджет: 28 174 BGN
БФП: 14 087 BGN
Общо изплатени средства: 14 087 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 087 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 087 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 974 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 113 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 113 BGN
Финансиране от бенефициента 29 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз