Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0164-C0001
Номер на проект: СО/QMS/009/11.01.2008
Наименование: "Въвеждане и сертифициране на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000, закупуване на оборудване за функциониране на системата"
Бенефициент: "Балканкар-Г.Михайлов" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в „Балканкар – Г.Михайлов” АД, гр. Кнежа съгласно изискванията на ISO 9001:2000
Дейности: Разработване и въвеждане на СУК
Сертифициране на СУК
Закупуване на оборудване за функциониране на СУК
одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 738 BGN
Общ бюджет: 38 307 BGN
БФП: 19 153 BGN
Общо изплатени средства: 19 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 153 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 280 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 873 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 873 BGN
Финансиране от бенефициента 29 738 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз