Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0157-C0001
Номер на проект: СО/QMS/019/11.01.2008
Наименование: "Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001 и ISO 22000"
Бенефициент: "Елина" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Проектиране на организационни структури, методики, процеси и ресурси, необходими за осъществяване управление на качеството, предназначени както за задоволяване изискванията и очакванията на клиентите, така и за удовлетворяване вътрешните потребности от управление на организацията.
Дейности: Одит на състоянието
Разработване на документите от СУ и внедряване на СУ
Доставка на оборудване
Сертифициране и придобиване на сертификат
Визуализация
Отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 440 BGN
Общ бюджет: 5 188 BGN
БФП: 2 594 BGN
Общо изплатени средства: 2 594 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 594 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 594 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 205 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 205 BGN
В т.ч. Национално финансиране 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 389 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
389 BGN
Финансиране от бенефициента 57 440 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз