Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0147-C0001
Номер на проект: СО/QMS/017/11.01.2008
Наименование: "Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001 и ISO 22000"
Бенефициент: "Тивамекс и ко" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: Проектиране на организационни структури, методики, процеси и ресурси, необходими за осъществяване управление на качеството, предназначени както за задоволяване изискванията и очакванията на клиентите, така и за удовлетворяване вътрешните потребности от управление на организацията.
Дейности: консултации по въвеждане на ISO 9001, консултации по въвеждане на ISO 22000 Одит на състоянието Разработване на документите от СУ Внедряване на СУ Одит за функционалност
Доставка на оборудване
Сертифициране и придобиване на сертификат
Визуализация и отчетност
Визуализация и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 615 BGN
Общ бюджет: 3 582 BGN
БФП: 1 791 BGN
Общо изплатени средства: 1 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 791 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 522 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 269 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
269 BGN
Финансиране от бенефициента 51 615 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз