Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0138-C0001
Номер на проект: СО/QMS/038/14.01.2008
Наименование: Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в “ДЖИ ДИ БИ СОЛ” ЕАД в съответствие с БДС EN ISO/IEC 27001:2005
Бенефициент: "Джи Ди Би Сол" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на “Джи Ди Би Сол” ЕАД, чрез внедряване и сертифициране на система за управление на информационна сигурност (СУИС) по стандарта ISO 27000:2005, което ще доведе до повишаване на гаранциите за нашите клиенти и трети заинтересовани страни за опазването на техните активи, включително и чувствителната фирмена и търговска информация, която ни е предоставена във връзка с изпълнението на договорите.
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУИС
Сертификация на СУИС
Финално отчитане
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 156 BGN
Общ бюджет: 165 424 BGN
БФП: 81 058 BGN
Общо изплатени средства: 81 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 81 058 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 68 899 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 899 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 159 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 159 BGN
Финансиране от бенефициента 84 469 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз