Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0133-C0001
Номер на проект: СО/QMS/007/11.01.2008
Наименование: "Подобряване на управлението и повишаване на качеството в Мама ООД в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000"
Бенефициент: "Мама" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентноспособността на „МАМА” ООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за устойчиво развитие на местния и европейски пазар
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 057 BGN
Общ бюджет: 56 900 BGN
БФП: 27 881 BGN
Общо изплатени средства: 27 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 881 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 699 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 182 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 182 BGN
Финансиране от бенефициента 30 243 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз