Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0057-C0001
Номер на проект: СО/QMS/014/11.01.2008
Наименование: "Покриване на изискванията на международен стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 в Ейч Джи Би ЕООД"
Бенефициент: "Ейч Джи Би" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентноспособността на Ейч Джи Би ЕООД чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси, като фактор за устойчиво развитие на европейския и световен пазар.
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Финално отчитане
Информационна дейност
Сертифициране на СУК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 529 BGN
Общ бюджет: 94 383 BGN
БФП: 46 248 BGN
Общо изплатени средства: 46 248 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 46 248 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 248 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 311 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 937 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 937 BGN
Финансиране от бенефициента 51 551 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз