Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0031-C0001
Номер на проект: СО/QMS/055/14.01.2008
Наименование: "Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 във Фаст.Нет ООД"
Бенефициент: "ФАСТ.НЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентноспособността на българските фирми, отговаряйки на изискванията за качество на работа, ефектвност на процесите посредством въвеждането на системи за управление на качеството
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Подготовка и изпълнение на дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Избор на консултантска организация Подготовка и изпълнение на дейност 2: Избор на консултантска организация
Дейност 3: Разработване и внедряване система за управление на качеството (СУК). Подготовка и изпълнение на дейност 3: Разработване и внедряване система за управление на качеството (СУК).
Дейност 4. Доставка на оборудване Подготовка и изпълнение на дейност 4. Доставка на оборудване
Дейност 5: Сертифициране на СУК Подготовка и изпълнение на дейност 5: Сертифициране на СУК
Дейност 6: Одит Подготовка и изпълнение на дейност 6: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 025 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 13 025 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз