Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0110-C0001
Номер на проект: СО/QMS/070/15.01.2008
Наименование: "Безопасност и качество за всички - въвеждане и сертифициране в "Хлебни изделия - Подуяне" АД на система за управление на безопасността на произвежданите продукти в съответствие с изискванията на стандарт ISO 22000:2005"
Бенефициент: "Хлебни изделия-Подуяне" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: подобряване на конкурентоспособността на предприятието, чрез въвеждане на Система за управление на безопасността на хранителните продукти, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 22000:2005 Системи за управление безопасността на храната
Дейности: Подготвителна дейност, избор на екип за изпълнение на проекта
Консултанска дейност
Инвестиционна дейност
Сертификация
Одит и финансов отчет
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 784 BGN
Общ бюджет: 205 020 BGN
БФП: 96 974 BGN
Общо изплатени средства: 96 974 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 96 974 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 974 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 82 428 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 546 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 546 BGN
Финансиране от бенефициента 108 947 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз