Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0087-C0001
Номер на проект: СО/QMS/098/15.01.2008
Наименование: Чрез консултантска инвестиционна подкрепа към модернизация
Бенефициент: "Политрансфер електрик" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентоспособността на „Политрансфер Електрик” ЕООД чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар
Дейности: Сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта
Доставка на ИТ оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане
информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 458 BGN
Общ бюджет: 45 370 BGN
БФП: 22 458 BGN
Общо изплатени средства: 22 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 458 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 089 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 089 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 369 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 369 BGN
Финансиране от бенефициента 22 912 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз