Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0187-C0001
Номер на проект: СО/QMS/062/14.01.2008
Наименование: "Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 във Възход Манифакчъринг ООД"
Бенефициент: Възход Манифакчъринг ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на „Възход Манифакчъринг” ООД, чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за устойчиво развитие на европейския и световен пазар
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертификация на СУК
Финално отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 078 BGN
Общ бюджет: 102 200 BGN
БФП: 50 078 BGN
Общо изплатени средства: 50 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 078 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 566 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 512 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 512 BGN
Финансиране от бенефициента 52 122 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз