Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0184-C0001
Номер на проект: СО/QMS/018/11.01.2008
Наименование: "Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001:2000"
Бенефициент: "Хрансервизинженеринг" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Проектиране на организационни структури, методики, процеси и ресурси, необходими за осъществяване управление на качеството, предназначени както за задоволяване изискванията и очакванията на клиентите, така и за удовлетворяване вътрешните потребности от управление на организацията.
Дейности: Одит на състоянието
Разработване на документите от СУ
Доставка на оборудване
Внедряване на СУ
Одит за за функционалност
Сертифициране и придобиване на сертификат
Визуализация и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 790 BGN
Общ бюджет: 90 440 BGN
БФП: 45 220 BGN
Общо изплатени средства: 45 220 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 220 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 220 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 437 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 437 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 783 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 783 BGN
Финансиране от бенефициента 87 790 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз