Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0149-C0001
Номер на проект: ВТ/QMS/003/14.01.2008
Наименование: Модернизация на управлението и повишаване конкурентоспособността на Елваис ООД чрез въвеждане на СУК съгласно ISO 9001:2000
Бенефициент: "ЕЛВАИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентноспособността на предприятието, разширяване на пазарния дял и установяване на нови пазарни позиции чрез придобиване на международно признат стандарт ISO 9001:2000
Дейности: Подготовка на дейност 1 (Управление на проекта) Управление на проекта
Изпълнение на дейност 1 (Управление на проекта) Управление на проекта
Подготовка на дейност 2 (Консултантска услуга по ISO 9001:2000)
Изпълнение на дейност 2 (Консултантска услуга по ISO 9001:2000) Консултантска услуга по ISO 9001:2000
Подготовка на дейност 3 (Инвестиционна подкрепа)
Изпълнение на дейност 3 (Инвестиционна подкрепа) Инвестиционна подкрепа - доставка
Подготовка на дейност 4 (Сертификация по ISO 9001:2000)
Изпълнение на дейност 4 (Сертификация по ISO 9001:2000) Сертификация по ISO 9001:2000
Подготовка на дейност 5 (Одит) Финален одит
Изпълнение на дейност 5 (Одит) Извършване на финален одит
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 601 BGN
Общ бюджет: 25 150 BGN
БФП: 12 293 BGN
Общо изплатени средства: 12 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 293 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 449 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 449 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 844 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 844 BGN
Финансиране от бенефициента 13 179 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз