Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0034-C0001
Номер на проект: ВТ/QMS/002/14.01.2008
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "Петрургия" АД чрез въвеждане на СУК съгласно ISO 9001:2000"
Бенефициент: "ПЕТРУРГИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: модернизация на управлението на “Петрургия” АД и повишаване на неговата конкурентноспособност.
Дейности: Подготовка на дейност 1 (Управление на проекта)
Изпълнение на дейност 1 (Управление на проекта)
Подготовка на дейност 2 (Консултантска услуга по ISO 9001:2000)
Изпълнение на дейност 2 (Консултантска услуга по ISO 9001:2000)
Подготовка на дейност 3 (Инвестиционна подкрепа)
Изпълнение на дейност 3 (Инвестиционна подкрепа)
Подготовка на дейност 4 (Сертификация по ISO 9001:2000)
Изпълнение на дейност 4 (Сертификация по ISO 9001:2000)
Подготовка на дейност 5 (Одит)
Изпълнение на дейност 5 (Одит)
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 853 BGN
Общ бюджет: 25 498 BGN
БФП: 12 494 BGN
Общо изплатени средства: 12 494 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 494 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 494 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 620 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 620 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 874 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 874 BGN
Финансиране от бенефициента 13 377 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз