Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0028-C0001
Номер на проект: ЕН/QMS/001/11.01.2008
Наименование: "Модернизация на уравлението на "Майкромет" ООД чрез въвеждане на системи за управление на международно признати стандарти"
Бенефициент: "МАЙКРОМЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Белене
Описание
Описание на проекта: модернизация на управлението на “Майкромет” ООД и превръщането му в конкурентоспособен участник на европейския и световен пазар
Дейности: Подготовка на дейност 1 (Управление на проекта)
Изпълнение на дейност 1 (Управление на проекта)
Подготовка на дейност 2 (Консултантска услуга по ISO 9001:2000)
Изпълнение на дейност 2 (Консултантска услуга по ISO 9001:2000)
Подготовка на дейност 3 (Консултантска услуга по ISO 17025:2005)
Изпълнение на дейност 3 (Консултантска услуга по ISO 17025:2005)
Подготовка на дейност 4 (Инвестиционна подкрепа)
Изпълнение на дейност 4 (Инвестиционна подкрепа)
Подготовка на дейност 5 (Сертификация по ISO 9001:2000)
Изпълнение на дейност 5 (Сертификация по ISO 9001:2000)
Подготовка на дейност 6 (Акредитация/сертификация по ISO 17025:2005 и EN 473)
Изпълнение на дейност 6 (Акредитация/ сертификация по ISO 17025:2005 и EN 473)
Подготовка на дейност 7 (Финален одит)
Изпълнение на дейност 7 (Финален одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 630 BGN
Общ бюджет: 20 253 BGN
БФП: 9 924 BGN
Общо изплатени средства: 9 924 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 924 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 924 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 435 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 435 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 489 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 489 BGN
Финансиране от бенефициента 70 390 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз