Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Училище мечта!
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Върбица
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1* Работни срещи на проектния екип - подготовка и изпълнение
Дейност 2* Представяне на проекта - подготовка и изпълнение
Дейност 3* Школа за учители - подготовка и изпълнение
Дейност 4 Работна среща на учители и родители - подготовка и изпълнение
Дейност 5 Обучение на неформални лидери - подготовка и изпълнение
Дейност 6 Лятно училище за деца застрашени от отпадане - подготовка и изпълнение
Дейност 7 Летен лагер “Заедно на море” - подготовка и изпълнение
Дейност 8 Разработване на процедура за избори - подготовка и изпълнение
Дейност 9* - Дейности за превръщане на уч-то в ... - подготовка и изпълнение
Дейност 10 - Провеждане на избори за УС - изпълнение
Дейност 11 - Сформиране на УС
Дейност 11 - Сформиране на УС (подготовка)
Дейност 12 - На гости на Народното събрание - подготовка и изпълнение
Дейност 13* - Сцена на мултикултурното разнообразие - подготовка и изпълнение
Дейност 14* - Училищни педагогически четения - подготовка и изпълнение
Дейност 15* - Създаване и поддържане на сайт - подготовка и изпълнение
Дейност 16*- Информационни издания - подготовка и изпълнение
Дейност 17 - Училищна кръгла маса - подготовка и изпълнение
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Фондация ''Женски алианс за развитие"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 134 BGN
Общ бюджет: 86 113 BGN
БФП: 86 113 BGN
Общо изплатени средства: 86 086 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 826 BGN
2009 0 BGN
2010 66 260 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 086 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 852 BGN
2009 0 BGN
2010 56 321 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 974 BGN
2009 0 BGN
2010 9 939 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 913 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз