Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0054-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/8
Наименование: Клуб по интереси за създаване на мултикултурна среда за обучение и възпитание на учениците от общежитието на Професионална гимназия по туризъм и хранително - вкусови технологии"Алеко Константинов
Бенефициент: Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1* (Празници, обичай и традиции на различните етноси) - подготовка и изпълнение
Дейност 2* (Разучаване на танцовия и песенен фолклор на етносите) - подготовка и изпълнение
Дейност 3 (Здравословно спортуване чрез фитнес) - подготовка и изпълнение
Дейност 4* (Обучение във фотографиране и филмиране) - подготовка и изпълнение
Дейност 5* (Изграждане на компютърен Интернет кът) - позготовка и изпълнение
Дейност 6* (Изграждане на екологичносъобразна среда)
Партньори
Партньори:
Сдружение "Мисионис" - гр. Търговище
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 500 BGN
Общ бюджет: 39 122 BGN
БФП: 28 378 BGN
Общо изплатени средства: 28 408 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 700 BGN
2009 16 708 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 408 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 945 BGN
2009 14 202 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 147 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 755 BGN
2009 2 506 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 261 BGN
Финансиране от бенефициента 13 147 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз