Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0287-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-08004
Наименование: Повишаване нивото на професионална квалификация на заетите във фирма "Кирилов и сие" ЕООД - гр. Разград
Бенефициент: "Кирилов и сие" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
Описание
Описание на проекта: Инвестиране в човешкия капитал на фирма "Кирилов и сие" ЕООД – обучение за повишаване на професионалната квалификация и за придобиване на нови знания и умения ще получат над 60% от работещите във фирмата. В обучение по специалност ”Продавач – консултант” ще бъдат включени 40 лица, по специалност "Кетъринг" -10 лица, всичките 50 заети лица се предвижда да бъдат включени в обучение по Дигитална компетентност.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности – осигуряване на материали, консумативи и учебна документация.
Дейност 2: Публикации в местните средства за информация за началото на проекта. Изготвяне на информационни табели.
Дейност 3: Обучения 1-ва група - І-ви - V планов месец 2-ра група - ІІІ-ти - VІ планов месец 3-та група - ІV-ти - VІІ планов месец 4-та група - V-ти - VІІІ планов месец 5-та група - VІ-ми - ІХ планов месец
Дейност 4: Заключителни дейности – изготвяне на квалификационни документи, отчети и др.
Дейност 5: Публикации в местните средства за информация за край на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 915 BGN
Общ бюджет: 53 291 BGN
БФП: 42 633 BGN
Общо изплатени средства: 42 126 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 932 BGN
2011 2 194 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 126 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 942 BGN
2011 1 865 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 990 BGN
2011 329 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 319 BGN
Финансиране от бенефициента 12 479 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз