Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0043-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/82
Наименование: Успяващи и не безлични - заедно дори да сме различни
Бенефициент: Основно училище "Никола Икономов"- град Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Сформиране на екип от преподаватели от ОУ ” Никола Икономов”, мотивирани за работа по проекта.
2. (Подготовка) Изготвяне на планове и графици за осъществяване на дейностите по проекта.
3.(Подготоевка) Работна среща на екипите от водещата организация и нейните партньори.
4.Създаване на WEB страница на дейностите по проекта. (изпълнение)
5.Рекламна кампания за представяне на проекта в регионалните медии и на WEB страницата на проекта.(изпълнение)
6.*Срещи с фактори от социокултурната среда в селата Стражец, Липник, Киченица и Раковски.(ИЗПЪЛНЕНИЕ)
7.*Създаване и поддържане на база данни за застрашените от отпадане ученици от етническите малцинства и ученици в неравностойно положение. (изпълнение)
8.*Тематичен курс за учители “Езикови контакти, билингвизъм, майчин език- същност и специфика”.(изпълнение)
9.*Сформиране на групи от ученици – билингви / І и ІІ клас/ за провеждане на консултативни занятия. (изпълнение)
10.Създаване на програма за изучаване на родния език, адаптирана за ученици- билингви от І и ІІ клас.(изпълнение)
11.*Провеждане на консултативни занятия с ученици – билингви от I и II клас.
12.*Нетрадиционни срещи с родителите на застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и в неравностойно положение. (изпълнение)
13.*Осигуряване на карти за безплатна закуска на ученици в неравностойно положение / V-VІІІ клас/ за проектния период.(подготовка)
14.*Осигуряване на карти за градски транспорт на пътуващите ученици в неравностойно положение за проектния период.(изпълнение)
15.*Осъществяване на индивидуални и семейни консултации на адреси от психолози на Сдружение “ЖАНЕТА” през проектния период. (изпълнение)
16.Създаване и оборудване на дискусионен клуб “Хлапе, но не съвсем...”. (изпълнение)
17.*Създаване на клуб „Аз съм репортер, оператор, режисьор” – за мултимедийни изяви на учениците. (изпълнеие)
18.*Урок по родолюбие “Светите места на нашите деди” в местността “Демир баба” и Свещарската гробница.(изпълнение)
19.*Тренинг за родители на деца от ромски произход, съвместно с ЦДГ№6 за развитие на социални умения.(подготовка)
20.*Придружаване на родители и ученици в неравностойно положение от екип на Сдружение “ЖАНЕТА” до институции за решаване на проблеми.(изпълнение)
21.*Организиране Ден на отворените врати за учениците от VІІ и VІІІ клас и техните родители.
22.Изграждане на мотивация у ученици от различна етническа и полова принадлежност за включване в ръководните органи на училището в Деня на ученическото самоуправление.
23.*Лятна академия за бъдещите първокласници и техните родители- първи стъпки в интеркултурното образование, съвместно с ЦДГ№6.(подготовка)
24.*Семинар с преподаватели на тема “Проблеми в обучението на ученици- билингви.(изпълнение)
25.*Литературен конкурс за учениците от ІV- VІІ клас “Аз съм различен, ти си различен- ние сме приятели. Защо?”.(изпълнение)
26.*Създаване на фотоархив от проведените инициативи по проекта, който да стане част от музейната сбирка на училището.(изпълнение)
27.*“Единни в многообразието”- празник на традиционните култури в училищната общност, съвместно с ЦДГ№6.(ИЗПЪЛНЕНИЕ)
28.*Тренинг с учителите „Ценностите на етническите общности и взаимното проникване на различните култури”.(Изпълнение)
29.*Дни на информираност по дейностите на проекта.(подготовка)
30.*Издаване на сборник с фолклорни творби на различните етноси с работно заглавие “Напевите на рода...”.
31.Промоция на сборника „Напевите на рода...” с участието на ученици, родители, преподаватели, партньори, дейци на културата.
32.Предоставяне на екземпляри от сборника на всички ученици от ОУ”Никола Икономов”, на училищни библиотеки от община Разград и други общини от област Разград.
33.*Презентация на мултимедиен продукт на тема ”Модели на работа с учениците – билингви”.
34.Създаване на рекламен клип, демонстриращ добрите практики от изградената мултикултурна среда.
35.Заключителен концерт “Да бъдем заедно” пред разградската общественост.
Изготвяне на планове и графици за осъществяване ... (подготовка)
3.Работна среща на екипите от водещата организация... (подготовка)
4.Създаване на WEB страница на дейностите по проекта.(подготовка)
5.Рекламна кампания за представяне на проекта в регионалните медии и на WEB страницата на проекта.(подготовка)
6.* Срещи с фактори от социокултурната среда в села... (подотовка)
7.Създаване и поддържане на база данни за застрашените от отпадане ученици от етническите малцинства и ученици в неравностойно положение. (подготовка)
8.*Тематичен курс за учители “Езикови контакти, билингвизъм, майчин език- същност (подготовка)
9.*Сформиране на групи от ученици – билингви / І и ІІ клас/ за провеждане на консултативни (подготовка)
10.Създаване на програма за изучаване на родния език, адаптирана за ученици- билингви от І и ІІ клас. (подготовка)
12.*Нетрадиционни срещи с родителите на застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и в неравностойно положение. (подготовка)
13.*Осигуряване на карти за безплатна закуска на ученици в неравностойно положение / V-VІІІ (изпълнение)
14.*Осигуряване на карти за градски транспорт на пътуващите ученици в неравностойно положение за проектния период. (подготовка)
15.*Осъществяване на индивидуални и семейни консултации на адреси от психолози на Сдружение “ЖАНЕТА” през проектния период. (подготовка)
16.Създаване и оборудване на дискусионен клуб “Хлапе, но не съвсем...”. (подготовка)
17.*Създаване на клуб „Аз съм репортер, оператор, режисьор” – за мултимедийни изяви на учениците.(подготовка)
18.*Урок по родолюбие “Светите места на нашите деди” в местността “Демир баба” и Свещарската гробница.(подготовка)
19.*Тренинг за родители на деца от ромски произход, съвместно с ЦДГ№6 за развитие на социални умения. (изпълнение)
20.*Придружаване на родители и ученици в неравностойно положение от екип на Сдружение “ЖАНЕТА” до институции за решаване на проблеми (подготовка)
21.Организиране Ден на отворените врати за учениците от VІІ и VІІІ клас и техните родители.(изпълнение)
22.*Изграждане на мотивация у ученици от различна етническа и полова принадлежност за включване в ръководните органи на училището в Деня на ученическото самоуправление.(подготовка)
23.*Лятна академия за бъдещите първокласници и техните родители- първи стъпки в интеркултурното образование, съвместно с ЦДГ№6.(подготовка)
24.*Семинар с преподаватели на тема “Проблеми в обучението на ученици- билингви.(подотовка)
25.*Литературен конкурс за учениците от ІV- VІІ клас “Аз съм различен, ти си различен- ние сме приятели. Защо?”.(подготовка)
26.*Създаване на фотоархив от проведените инициативи по проекта, който да стане част от музейната сбирка на училището.(подготовка)
27.*“Единни в многообразието”- празник на традиционните култури в училищната общност, съвместно с ЦДГ№6.(подготовка)
28.*Тренинг с учителите „Ценностите на етническите общности и взаимното проникване на различните култури”.(подготовка)
29.*Дни на информираност по дейностите на проекта.(изпълнение)
30.*Издаване на сборник с фолклорни творби на различните етноси с работно заглавие “Напевите на рода...”.(подготовка)
31.Промоция на сборника „Напевите на рода...” с участието на ученици, родители, преподаватели, партньори, дейци на културата.(подготовка)
33.*Презентация на мултимедиен продукт на тема ”Модели на работа с учениците – билингви”.(подготовка)
34.*Създаване на рекламен клип, демонстриращ добрите практики от изградената мултикултурна среда.(подготовка)
35.Заключителен концерт “Да бъдем заедно” пред разградската общественост.(подготовка)
2. (Изпълнение) Изготвяне на планове и графици за осъществяване на дейностите по проекта.
3.(Изпълнение) Работна среща на екипите от водещата организация и нейните партньори.
23.*Лятна академия за бъдещите първокласници и техните родители- първи стъпки в интеркултурното образование, съвместно с ЦДГ№6.(изпълнение)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 162 BGN
Общ бюджет: 65 586 BGN
БФП: 65 586 BGN
Общо изплатени средства: 65 576 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 632 BGN
2009 36 448 BGN
2010 11 496 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 576 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 988 BGN
2009 30 981 BGN
2010 9 771 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 740 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 645 BGN
2009 5 467 BGN
2010 1 724 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 836 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз