Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0267-C0001
Номер на проект: ESF-2102-03-13002
Наименование: Професионално обучение на заети в "Пътно строителство" АД - Добрич лица за придобиване на свидетелство за правоспособност "Машинист на пътно-строителни машини"
Бенефициент: "Просперити" ООД - Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Професионално обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност по професия „Машинист на пътно строителни машини” /багер, товарачна машина, скрепер, грейдер, булдозер, валяк, асфалтополагаща машина/ на 20 лица.
Дейности: Подготовка на дейност 1. Управление, координация и промоция на проекта. Набиране и подбор на заети лица за обучение.
Изпълнение на дейност 1 Управление, координация и промоция на проекта. Набиране и подбор на заети лица за обучение.
Подготовка на дейност 2 Разработка на програми за обучение и квалификация.
Изпълнение на дейност 2 Разработка на програми за обучение и квалификация.
Подготовка на дейност 3 Повишаване на квалификацията на обучителите.
Изпълнение на дейност 3 Повишаване на квалификацията на обучителите.
Подготовка на дейност 4 Провеждане на курсове за професионално обучение – теория.
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на курсове за професионално обучение – теория.
Подготовка на дейност 5 Провеждане на курсове за професионално обучение – практическо обучение на работното място.
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на курсове за професионално обучение – практическо обучение на работното място.
Подготовка на дейност 6 Провеждане на изпити.
Изпълнение на дейност 6 Провеждане на изпити
Подготовка на дейност 7 Приключване на проекта.
Изпълнение на дейност 7 Приключване на проекта.
Партньори
Партньори:
"Пътно строителство" АД - гр.Добрич
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 500 BGN
Общ бюджет: 19 305 BGN
БФП: 13 514 BGN
Общо изплатени средства: 13 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 514 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 487 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 487 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 027 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 027 BGN
Финансиране от бенефициента 7 929 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз