Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0289-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-13007
Наименование: "Оптимизиране и развитие на човешките ресурси във фирма БТБ България АД
Бенефициент: БТБ БЪЛГАРИЯ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 14.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалните умения и продуктивността на заетия персонал чрез обучения по: специалност “Моделиер – технолог на облекло” - 26 лица, специалност “Оператор в производството на облекло” - 15 л., специалност "Шивач" - 70 лица
Дейности: Дейност 1. Формиране на екип по проекта Създаване на екип, с който ще се сключат граждански договори веднага след стартиране на проекта.
Дейност 2. Доставка на материали за практически обучения по планираните курсове за обучение Закупуване на съответните материали и консумативи, необходими за ефективното провеждане на планираните занятия.
Дейност 3. Обучение по специалност “Моделиер – технолог на облекло” Сформиране на две групи с по тринайсет курсисти. Обучението ще завърши с издаване на Удостоверение за професионално обучение след полагане на съответните изпити. и ще се проведе в Центъра за обучение на Професионална гимназия по облекло”Недка Иван Лазарова” Русе и фирма БТБ.
Дейност 4. Обучение по специалност “Оператор в производството на облекло” В рамките на обучението ще бъдат обучени 15 служители на предприятието. Обучението ще се проведе в Центъра за обучение на Професионална гимназия по облекло”Недка Иван Лазарова” Русе и фирма БТБ.
Дейност 5. Обучение по специалност «Шивач» Сформиране на четири групи – две групи по 15 човека и две групи по 20 човека. Обучението ще се проведе в Центъра за обучение на Професионална гимназия по облекло”Недка Иван Лазарова” Русе и във фирма БТБ. Два от курсовете се отнасят за служители на фирма БТБ – България, работещи в цех на фирмата в с. Руйно, община Дулово.
Дейност 6. Публичност и информация за проекта Визуализация на дейностите по проекта (поставяне на информационни табла); Отпечатване на информационни материали; Една публикация в местната преса
Дейност 7. Окончателно отчитане на проектните дейности След приключване на планираните обучения, екипът по проекта ще изготви вътрешен отчет, обхващащ ключовите параметри на проекта – брой лица, заявени за обучение, брой обучени лица, брой успешно преминали обучението, брой отказали се или незавършили лица, причини за незавършването на обучението; разбивка на информацията по курсове.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 501 BGN
Общ бюджет: 50 729 BGN
БФП: 40 583 BGN
Общо изплатени средства: 40 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 984 BGN
2011 29 595 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 337 BGN
2011 25 156 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 493 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 648 BGN
2011 4 439 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 087 BGN
Финансиране от бенефициента 11 625 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз