Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Интеграция на ромските деца в образователната система в гр.Варна"
Бенефициент: Сдружение "Обновление"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 *- подготовка и изпълнение: ”Организиране на допълнителна педагогическа работа за 52 ромски деца от I и II клас от ОУ”Отец Паисий”-Варна в 3 групи”
Дейност 2 - подготовка и изпълнение - „Извеждане на 64 деца и ученици от обособените училища в ромския квартал Максуда” към 3 приемни училища в гр.Варна”
Дейност 3 *- подготовка и изпълнение - „Транспортиране на децата от квартала до приемните училища”
Дейност 4 *- подготовка и изпълнение - „Включване на наставници в приемните училища”
Дейност 5 *- подготовка и изпълнение - „Провеждане на извънкласни форми-екскурзии, тържества, културно-спортни занимания
Дейност 6 * - подготовка и изпълнение - „Осигуряване учебни пособия”
Дейност 7* - подготовка и изпълнение - „Провеждане на срещи с местните образователни и общински власти”
Дейност 8* - Подготовка и изпълнение - „Провеждане на медийна и обществена кампания за публичност”
Дейност 9 - подготовка и изпълнение - „Работа с родителите на децата”
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ВАРНА
Основно училище "Отец Паисий", гр. Варна
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 448 BGN
Общ бюджет: 81 140 BGN
БФП: 80 061 BGN
Общо изплатени средства: 80 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 290 BGN
2009 33 017 BGN
2010 27 727 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 396 BGN
2009 28 065 BGN
2010 23 568 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 893 BGN
2009 4 953 BGN
2010 4 159 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 005 BGN
Финансиране от бенефициента 1 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз