Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0031-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/115
Наименование: "Мостове за диалог и доверие"
Бенефициент: Сдружение " Асоциация Човешки права-стъпка по стъпка"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Анализ на средата в четирите проектни училища (подготовка).
1.Анализ на средата в четирите проектни училища.
2.Изготвяне на учебно помагало за обучението на обучители (подготовка).
2.Изготвяне на учебно помагало за обучението на обучители.
3.Обучение на обучители І модул (подготовка).
3.Обучение на обучители І модул.
4.Обучение на обучители- ІІ модул (подготовка).
4.Обучение на обучители- ІІ модул.
5.Консултации по І и ІІ (подготовка).
5.Консултации по І и ІІ.
6.Обучение на обучители-ІІІ (подготовка).
6.Обучение на обучители-ІІІ.
7.Консултации по ІІІ модул (подготовка).
7.Консултации по ІІІ модул.
8.Изготвяне на обучителни програми за провеждане на семинари за учителите (подготовка).
8.Изготвяне на обучителни програми за провеждане на семинари за учителите.
9.Провеждане на 4 бр. еднодневни обучителни семинари с учителските колективи (подготовка).
9.Провеждане на 4 бр. еднодневни обучителни семинари с учителските колективи.
10.Изготвяне и приемане на интеграционни програми „Приемно училище” (подготовка).
10.Изготвяне и приемане на интеграционни програми „Приемно училище”.
11.Изработване на помагала за здравно и гражданско образование за ученици от началния курс (подготовка).
11.Изработване на помагала за здравно и гражданско образование за ученици от началния курс.
12.Изработване на книга за учителя (подготовка).
12.Изработване на книга за учителя.
13.Обявяване на конкурс за художествен проект по темата „Аз и моят свят” (подготовка).
13.Обявяване на конкурс за художествен проект по темата „Аз и моят свят”.
14.Ремонт и обзавеждане на 4 бр. кабинети „Аз и моят свят” (подготовка).
14.Ремонт и обзавеждане на 4 бр. кабинети „Аз и моят свят”.
15.Провеждане на обучение на учителите за работа с помагалата и ползване на ръководството (подготовка).
15.Провеждане на обучение на учителите за работа с помагалата и ползване на ръководството.
16.Изработване на информационни материали за кабинетите (подготовка).
16.Изработване на информационни материали за кабинетите.
17.Семинари с родителите (подготовка).
17.Семинари с родителите.
18.Открити уроци в новите кабинети (подготовка).
18.Открити уроци в новите кабинети.
19.Създаване на мрежа „Приемни училища” (подготовка).
19.Създаване на мрежа „Приемни училища”.
20.Изработване и излъчване на промоционален ТВ клип (подготовка).
20.Изработване и излъчване на промоционален ТВ клип
21.Радиопредаване за проекта (подготовка).
21.Радиопредаване за проекта.
22.*Публикации в пресата (подготовка).
22.*Публикации в пресата.
23.Заключителна конференция (подготовка).
23.Заключителна конференция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 183 BGN
Общ бюджет: 69 777 BGN
БФП: 69 777 BGN
Общо изплатени средства: 69 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 837 BGN
2009 0 BGN
2010 54 930 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 611 BGN
2009 0 BGN
2010 46 691 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 302 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 225 BGN
2009 0 BGN
2010 8 240 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 465 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз