Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0024-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/24
Наименование: Интегрирано образование за ромските деца в гр. Видин
Бенефициент: Сдружение "Организация Дром" - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Избор и срещи на Консултативния съвет.
2. Медийна кампания “Лятна школа за 6 годишни за подготовка за първи клас”.
3. Лятна школа за 30 деца.
4. Конференция.
5. Избор на Обществен детски парламент и заседания.
6. Подготовка и създаване на документален филм.
7. Литературен конкурс “Какво направих аз , за да бъде моя клас по-толерантен” 1-4 клас.
8. Литературен конкурс “Ако аз бях един ден от другия етнос, щях да променя....” 8 клас.
9. Създаване на база данни за интегрираността на училищното образование в Община Видин.
10. Изработване на критерии за мониторинг на интегрираността и достъпа на ромите до училищното образование.
11. Целенасочено сътрудничество с национални и регионални медии.
12. Информационна ПР кампания за образованието насочена към ромските деца.
13. Приоритетни мерки за контрол и наблюдение на отсъствията и успеха на учениците в начален етап в сегрегираното ромско училище ОУ”Епископ Софроний Врачански”.
14. Функциониране на клубове “Ромски фолклор” в интегрираните училища” (3 групи).
15. Функциониране на спортни клубове в интегрираните училища (7 клуба).
16. Коледен концерт под надслов: “Децата са толерантни”.
17. Сформиране на групи по училища за ученици със затруднения в овладяване на учебния материал-4групи Х4 у-ща.
18. Работа с групи по училища за подготовка за кандидатстване в профилирани паралелки след 7 /седми/ клас (2 групи).
19. Изработване на критерии за предоставяне на учебници и учебни помагала на ученици.
20. Закупуване на учебници и учебни помагала.
21. Закупуване на спортни екипи.
22. Общинска Спартакиада (2-банера).
23. Транспортиране на учениците от ромския квартал до всички училища на гр.Видин.
24.Създаване и разпространение на брошура, плакат, календар.
25. Създаване и разпространение на бюлетин.
Партньори
Партньори:
Община Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 917 BGN
Общ бюджет: 62 724 BGN
БФП: 62 724 BGN
Общо изплатени средства: 62 723 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 383 BGN
2009 36 155 BGN
2010 12 184 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 723 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 226 BGN
2009 30 732 BGN
2010 10 356 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 314 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 158 BGN
2009 5 423 BGN
2010 1 828 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 408 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз