Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0013-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/41
Наименование: "Всички ръце се събират"
Бенефициент: Основно училище "Отец Паисий" - гр. Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: I.1.*Фолклорни традиции на българи, турци и роми (подготовка).
I.1.* Фолклорни традиции на българи, турци и роми.
I.2.*Автентичен фолклор (подготовка).
I.2.Автентичен фолклор.
II.1.* Гражданско образование (подготовка).
II.1.Гражданско образование.
II.2.*Религията - територия на етническа толерантност (подготовка).
II.2.Религията - територия на етническа толерантност.
II.3.*Две групи интеркултурно общуване (подготовка).
II.3.Две групи интеркултурно общуване.
III.1.*"Магия" - Изобразително изкуство (подготовка).
III.1."Магия" - Изобразително изкуство.
III.2."Сръчни ръце" - приложни изкуства (подготовка).
III.3.*"Малък майстор" - приложни изкуства (подготовка).
III.3."Малък майстор" - приложни изкуства.
III.4.*Фолклорна музикална група (подготовка).
III.4.Фолклорна музикална група.
III.5*Артистично студио "Бодличка" (подготовка).
III.5.Артистично студио "Бодличка".
IV.1.*Природата в детските очи (подготовка).
IV.1.Природата в детските очи.
IV.2.*Екология (подготовка).
IV.2.Екология.
V.1.Филателия (подготовка).
V.1.Филателия.
V.2.*Фотография (подготовка).
VI.1.*Спорт (подготовка).
VI.1.Спорт.
VI.2.*Здраве (подготовка).
VI.2.Здраве.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 200 BGN
Общ бюджет: 23 896 BGN
БФП: 23 896 BGN
Общо изплатени средства: 23 893 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 240 BGN
2009 11 653 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 893 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 404 BGN
2009 9 905 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 836 BGN
2009 1 748 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 584 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз