Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0010-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/25
Наименование: "Заедно можем"
Бенефициент: Основно училище "Отец Паисий"- гр. Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Организационни дейности (подготовка).
1.1.Организационни дейности.
2.*Провеждане на пресконференции (подготовка).
2.1.*Провеждане на пресконференции.
3.Извършване на ремонтни работи и закупуване на оборудване (подготовка).
3.1.Извършване на ремонтни работи и закупуване на оборудване.
4.Обучение на учители (подготовка).
4.1.Обучение на учители.
5.Училищни мултикултурни клубове (подготовка).
5.1.Училищни мултикултурни клубове.
6.Провеждане на работни срещи и обмяна на опит (подготовка).
6.1.*Провеждане на работни срещи и обмяна на опит.
7.Работа с родителите (подготовка).
7.1.Работа с родителите.
8.*Междуучилищни изяви (подготовка).
8.1.*Междуучилищни изяви.
9.Заключителна среща (подготовка).
9.1.Заключителна среща.
10.*Изготвяне на рекламни материали (подготовка).
10.1.*Изготвяне на рекламни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 420 BGN
Общ бюджет: 95 955 BGN
БФП: 95 955 BGN
Общо изплатени средства: 95 955 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 884 BGN
2009 36 377 BGN
2010 39 694 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 955 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 901 BGN
2009 30 921 BGN
2010 33 740 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 562 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 983 BGN
2009 5 457 BGN
2010 5 954 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 393 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз