Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0024-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/25
Наименование: “Развитие и обучение на млади изследователи по програми, насочени към изучаване на структурната и функционална организация на еукариотния геном”.
Бенефициент: Институт по генетика БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за изпълнение на докторантски и постдокторантски програми и мотивиране на младите учени и специалисти към научни разработки
Дейности: Теоретична подготовка докторанти- подготовка*
Теоретична подготовка докторанти-изпълнение*
Езикови курсове-подготовка*
Усвояване на нови методи-подготовка*
Езикови курсове- изпълнение*
Усвояване на нови методи- изпълнение*
Научни изследвания- изпълнение*
Обработка на научни данни- изпълнение*
Написване статии-изпълнение*
Обобщение на резултатите*
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 600 BGN
Общ бюджет: 66 405 BGN
БФП: 66 405 BGN
Общо изплатени средства: 66 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 520 BGN
2009 30 220 BGN
2010 1 825 BGN
2011 0 BGN
2012 841 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 28 492 BGN
2009 25 687 BGN
2010 1 551 BGN
2011 0 BGN
2012 715 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 028 BGN
2009 4 533 BGN
2010 274 BGN
2011 0 BGN
2012 126 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз