Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0009-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-04/2008/001-9-02
Наименование: Модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Русе, Силистра и Попово за устойчиви градски ареали
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: „Модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Русе, Силистра и Попово за устойчиви градски ареали”
Дейности: дейност 1 – Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 – Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 4 – Ремонт на ДБТ
дейност 3 – Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи
дейност 5 – Мерки за енергийна ефективност
дейност 6 – Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
дейност 8 – Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 – Одит на проекта
дейност 7 Авторски и стоителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 592 164 BGN
Общ бюджет: 408 101 BGN
БФП: 408 101 BGN
Общо изплатени средства: 408 101 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 408 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 445 BGN
2012 322 517 BGN
2013 0 BGN
2014 - 46 BGN
2015 1 185 BGN
408 101 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 346 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 71 778 BGN
2012 274 139 BGN
2013 0 BGN
2014 - 39 BGN
2015 1 007 BGN
346 886 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 667 BGN
2012 48 378 BGN
2013 0 BGN
2014 - 7 BGN
2015 178 BGN
61 215 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Създадени нови работни места (Общо)!!!!
Индикатор 4 Брой регистрирани лица, облагодетелствано обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда» (Общо): /средномесечно/!!!!
Индикатор 5 Реконструирани/ ремонтирани/ обновени Дирекции „Бюро по труда”!!!!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз