Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0010-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-04/2008/001-6-02
Наименование: Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Варна; Варна, филиал Варна; Долни чифлик, филиал Аврен; Добрич; Добрич, филиал Добричка за устойчиво развитие на градските ареали
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Задачи и цели на проектно предложение „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Варна; Варна, филиал Варна; Долни чифлик, филиал Аврен; Добрич; Добрич, филиал Добричка за устойчиво развитие на градските ареали”
Дейности: дейност 1 – Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 – Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 – Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи
дейност 4 – Ремонт на ДБТ
дейност 5 – Мерки за енергийна ефективност
дейност 7 – Авторски и строителен надзор
дейност 8 – Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 – Одит на проекта
дейност 6 осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 442 248 BGN
Общ бюджет: 263 408 BGN
БФП: 262 041 BGN
Общо изплатени средства: 262 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 52 231 BGN
2012 206 615 BGN
2013 0 BGN
2014 - 639 BGN
2015 3 835 BGN
262 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 44 396 BGN
2012 175 623 BGN
2013 0 BGN
2014 - 543 BGN
2015 3 260 BGN
222 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 835 BGN
2012 30 992 BGN
2013 0 BGN
2014 - 96 BGN
2015 575 BGN
39 306 BGN
Финансиране от бенефициента 6 644 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Създадени нови работни места (Общо)!!!!!
Индикатор 4 Брой регистрирани лица, облагодетелствано обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда» (Общо)!!!!!
Индикатор 5 Реконструирани/ ремонтирани/ обновени Дирекции „Бюро по труда”!!!!!!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз