Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0006-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-04/2008/001-5-02
Наименование: Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции “Бюра по труда” Нова Загора, Сливен, Айтос, Бургас, Бургас - филиал в ж.кв. „Меден рудник” и Бургас - филиал в гр. Камено за устойчиво развитие на градските ареали
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Задачи и цели на проектно предложение „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции “Бюра по труда” Нова Загора, Сливен, Айтос, Бургас, Бургас - филиал в ж.кв. „Меден рудник” и Бургас - филиал в гр. Камено за устойчиво развитие на градските ареали
Дейности: дейност 1 – Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 – Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 – Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи
дейност 4 – Ремонт на ДБТ
дейност 5 – Мерки за енергийна ефективност
дейност 6 – Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
дейност 7 – Авторски и строителен надзор
дейност 8 – Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 416 802 BGN
Общ бюджет: 154 215 BGN
БФП: 154 215 BGN
Общо изплатени средства: 154 215 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 527 BGN
2012 119 688 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 215 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 348 BGN
2012 101 735 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 179 BGN
2012 17 953 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 132 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 създ. нови работни места
Индикатор 3 Брой регистрирани лица, облагодетелствано обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда:
Индикатор 4 Реконструирани или ремонтирани/ обновени Дирекции „Бюро по труда”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз