Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0004-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-04/2008/001-1-02
Наименование: Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Горна Оряховица, Габрово и Троян за устойчиво развитие на градските ареали
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: 1. Задачи и цели на проектно предложение „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Горна Оряховица, Габрово и Троян за устойчиво развитие на градските ареали”
Дейности: дейност 1 – Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 – Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 – Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи
на дейност 4 – Ремонт на ДБТ
дейност 5 – Мерки за енергийна ефективност
дейност 8 – Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 – Одит на проекта
дейност 6 – Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
дейност 7 – Авторски и строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 338 506 BGN
Общ бюджет: 218 372 BGN
БФП: 218 372 BGN
Общо изплатени средства: 218 372 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 218 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 972 BGN
2012 215 399 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
218 372 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 527 BGN
2012 183 089 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
185 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 446 BGN
2012 32 310 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 756 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Създадени нови работни места ()
Индикатор 4 Реконструирани/ обновени Дирекции „Бюро по труда”
Индикатор 5 Общо население, облагодетелствано обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда»


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз