Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0090-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПРО-СТАРТ Практическо Развитие и Обучение – Строителни Технологични и Адаптивни Решения и Тенденции
Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 09.11.2009
Дата на приключване: 09.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на образованието и обучението на студенти в областта на строителното проектиране; Изграждане на конкурентноспособни професионалисти с възможности за творческо решаване на широк кръг архитектурни и инженерно-строителни задачи в условията на пазарна икономика и пълноценна професионална и социална реализация. Подобряване на връзките образование-бизнес и изграждане на подходящи механизми за взаимен обмен на знания и идеи с цел насърчаване създаването на нови работни места и качествено развитие с оглед новите европейски тенденции;
Дейности: 1.Организация, координация и мониторинг на обучението, практическите занимания и наставничество – част 1
2.*Организация, координация и мониторинг на обучението, практическите занимания и наставничество – част 2
3.*Разработване на механизми за организиране и провеждане на студентски практики в областта на строителното проектиране
4.*Провеждане на предварително обучение в КИИП за подготовка на студентите за работа в избраните фирми.
5.*Организиране и провеждане на практика за предподготовка на дипломна работа в реална работна среда.
6.*Обучение на преподаватели, включително млади учени в областта на строителното проектиране за работа с нови технологични решения и on-line кандидатстване по европейски програми – 2 варианта за провеждане
7.*Оценяване и удостоверяване на студентските практики
8.Конференция “Академия-индустрия” с практическа и обучителна насоченост
9.Цялостно медийно осигуряване на ПРО-СТАРТ и подготовка и издаване на информационни материали
Партньори
Партньори:
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 490 BGN
Общ бюджет: 68 625 BGN
БФП: 68 625 BGN
Общо изплатени средства: 68 625 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 698 BGN
2011 53 927 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 625 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 493 BGN
2011 45 838 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 205 BGN
2011 8 089 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 294 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз