Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0039-C0001
Номер на проект: TA-2009-KPOS-PPIP-38
Наименование: Избор на консултант по връзки с обществеността, интегрирани маркетингови комуникации, реклама и изграждане на брандинг стратегии и подготовка, изпълнение и мониторинг на голямо публично събитие
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 18.11.2009
Начална дата: 01.12.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на мерки за информация и публичност на финансираните операции по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 660 BGN
Общ бюджет: 32 660 BGN
БФП: 32 660 BGN
Общо изплатени средства: 32 660 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 660 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 660 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 761 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 761 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 899 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз