Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-2
Наименование: Oсновен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 12.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта:  Устойчивото и интегрирано развитие на агломерационния ареал;  Подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда;  Повишаване на привлекателността на региона;  Отчитане на потребностите на групите в неравностойно положение.
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на работна група за управление на дейностите по проекта”
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта”
Дейност 3: „Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури”
Дейност 4: „Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълните на строително-монтажните работи и строителен надзор
Дейност 5: „Изпълнение на строително-монтажните работи”
Дейност 6: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
Дейност 7: „Въвеждане на обекта в експлоатация”
Дейност 8 „Извършване на одит по проект”
Дейност 9 „Изготвяне и предаване на финален отчет”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 440 312 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 123 627 BGN
2011 - 123 627 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 105 083 BGN
2011 - 105 083 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 544 BGN
2011 - 18 544 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Създадени нови работни места (Общо):
Индикатор 4 Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура!!
Индикатор 5 Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура, в това число хора с увреждания
Индикатор 6 Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура, в това число малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз