Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0036-C0001
Номер на проект: 36/01.07.2009
Наименование: ПМС №197/05.08.2008 и РМС № 261/14.04.2009
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Допълнително материално стимулиране
Дейности: допълнително материално стимулиране изплащане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 134 BGN
Общ бюджет: 136 130 BGN
БФП: 136 130 BGN
Общо изплатени средства: 136 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 136 130 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 115 711 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 420 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 420 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз