Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.07-0001-C0001
Номер на проект: РД01/996/12.11.2008 г.
Наименование: Техническа помощ - АСП
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.11.2008
Начална дата: 12.11.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007 г.
Дейности: Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007 г. Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 594 809 BGN
Общ бюджет: 413 656 BGN
БФП: 413 656 BGN
Общо изплатени средства: 413 656 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 413 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 97 198 BGN
2009 0 BGN
2010 333 672 BGN
2011 0 BGN
2012 - 17 214 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
413 656 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 351 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 82 618 BGN
2009 0 BGN
2010 283 621 BGN
2011 0 BGN
2012 - 14 632 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 607 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 580 BGN
2009 0 BGN
2010 50 051 BGN
2011 0 BGN
2012 - 2 582 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 048 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз