Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.06-0001-C0001
Номер на проект: РД01/995/12.11.2009
Наименование: Техническа помощ - АЗ
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.11.2008
Начална дата: 12.11.2008
Дата на приключване: 12.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007 г.
Дейности: Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007 г. Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 699 903 BGN
Общ бюджет: 391 897 BGN
БФП: 391 897 BGN
Общо изплатени средства: 391 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 391 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 68 293 BGN
2009 154 880 BGN
2010 168 724 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
391 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 333 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 58 049 BGN
2009 131 648 BGN
2010 143 416 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
333 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 244 BGN
2009 23 232 BGN
2010 25 309 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 785 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз