Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.08-0001-C0001
Номер на проект: РД01/455/15.05.2009
Наименование: Tехническа помощ - МОН
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.05.2009
Начална дата: 15.05.2009
Дата на приключване: 15.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г.
Дейности: Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г. Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 359 453 BGN
Общ бюджет: 351 966 BGN
БФП: 351 966 BGN
Общо изплатени средства: 351 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 351 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 87 168 BGN
2010 269 157 BGN
2011 - 4 358 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 74 092 BGN
2010 228 783 BGN
2011 - 3 705 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 075 BGN
2010 40 374 BGN
2011 - 654 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 795 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз